Kontakt z pracownikami naszej firmy:

LUX-MARK


Siedziba Centrali:
Adres : Chrzęsne ul. W. Karskiej 44; 05-240 Tłuszcz
Internet: www.lux-mark.pl

Tel. +48 29 757 23 51

Tel. +48 609 804 265 ; e-mail: biuro@lux-mark.pl

Tel. +48 698 705 431


Region Śląski:
Adres : ul. T. Romanowicza 25/1; 43-300 Bielsko Biała

Tel. +48 662 538 000; e-mail: marketing@lux-mark.pl

Tel. +48 882 037 477; e-mail: logistyka@lux-mark.pl

Tel. +48 784 243 539; e-mail: d.rus@interia.pl

Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Lux-Mark" z siedzibą przy ul. Wincentyny Karskiej 44, 05-240 Chrzęsne. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.