Jeśli Państwa firma płaci comiesięcznie wysokie odpisy na PFRON i szuka skutecznej możliwości obniżenia, a nawet całkowitej likwidacji wpłat na tenże Fundusz, ta oferta skierowana jest do Państwa.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany do comiesięcznych wpłat na Fundusz, których wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, przeciętnego wynagrodzenia oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

LUX-MARK jest firmą, która świadczy usługi na wysokim poziomie dla wielu firm w zakresie usług porządkowych.

Nasza Firma, po zmianach w przepisach ( w szczególności Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku / Dz.U. 1997 nr 123 poz 776; Dz. U. 2011 r. Nr 127,poz. 721 i Nr 171,poz. 1016./ obowiązujący w nowej wersji od 01.01.2011 r. ) utrzymuje wysoki comiesięczny odpis w obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość odpisu pozycjonuje nasze Przedsiębiorstwo na wysokim miejscu w rankingu zakładów udzielających przedmiotowej ulgi, co obok profesjonalizmu wykonywaniu usług daje znacznie większe możliwości w porównaniu z konkurencją w uzyskaniu oszczędności dla Państwa firmy w postaci mniejszych odpisów na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Należy podkreślić, iż podpisanie umów na usługi z naszą firmą nie wiąże się ze wzrostem kosztów Państwa działalności, ponieważ nasza współpraca odbywa się na zasadzie przejęcia części Państwa pracowników, bądź przejęcia kontraktów na zakres naszych usług od firm, które nie mogą Państwu zaproponować tak znacznych odpisów.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, aby przedsiębiorstwo było uprawnione do udzielania tak dużych ulg zobowiązane jest do utrzymania wysokiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w związku z tym część pracowników, która byłaby oddelegowana do świadczenia usług w Państwa przedsiębiorstwie musiałyby posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Pragniemy zaznaczyć, iż powyżej wymieniony wymóg nie wpływa na jakość świadczonej usługi, co więcej wymusza na nas wprowadzenie dodatkowych procedur kontrolnych i ciągły bezpośredni nadzór nad pracą pracowników. Dzięki temu otrzymujecie Państwo usługę na jak najwyższym poziomie za niewielką cenę!

Naszemu doświadczeniu i możliwym korzyściom finansowym zaufało wielu Kontrahentów.

Firma LUX-MARK w ramach zawartych umów oferuje PAŃSTWU odpis na PFRON mogący sięgnąć nawet 50 % wartości.

Mamy nadzieję, iż nasza propozycja okaże się dla Państwa interesująca, a niniejsza oferta będzie początkiem przyszłej współpracy.