Polityka jakości: Wszystkie powierzchnie i elementy wymagające czyszczenia będą utrzymane w czystości zgodnie ze stosownymi ustępami poniższych punktów. Tam, gdzie podana jest częstotliwość wykonywania prac, wyszczególniona wartość stanowić będzie minimum niezbędne do utrzymania poziomu usługi i Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania tego standardu w normalne dni robocze oraz soboty.

 

 

1.1. Toalety i umywalnie
Po umyciu zlewy, umywalki i ich otoczenie, w tym osłony, krawędzie, powierzchnie wewnętrzne i zewnętrze, otwory odpływowe główne i rezerwowe, zatyczki, krany, baterie, rury, kratki odpływowe itp. muszą być suche i wolne od: włosów, smug, śmieci, itp. Krany mają być wypolerowane. Nie dopuści się do odkładania zabrudzeń, ani powstania zacieków. Po czyszczeniu pisuary i muszle klozetowe muszą być wolne od: kamienia, śmieci czy innych przedmiotów i materiałów mogących zablokować odpływ. Wewnętrzne powierzchnie muszli i odpływów muszą zostać dokładnie wyszorowane. Wszystkie pozostałe części muszli i pisuarów, rury, zbiorniki muszą być po oczyszczeniu wolne od zabrudzeń, smug i zacieków. Na żadnej części muszli klozetowych, zbiorników, rur i podobnych powierzchniach Zleceniobiorca nie dopuści do odkładania się materiałów rozpuszczalnych lub wywołujących zacieki. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne, w tym krawędzie i inne ukryte obszary muszli klozetowych i pisuarów muszą być w trakcie czyszczenia dokładnie wyszorowane. Zewnętrzna powierzchnia muszli, wszystkie powierzchnie desek sedesowych, zawiasy desek i wszelkie rury i zbiorniki sedesowe muszą być dokładnie wyczyszczone, aby nie pozostały na nich żadne smugi, zacieki ani zabrudzenia. Zleceniobiorca nie dopuści do okładania się żadnych zabrudzeń, ani materiałów wywołujących zacieki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na mniej dostępne obszary, takie jak obrzeża muszli klozetowych, złączenia rur, podstawy muszli klozetowych i zawiasy. Zewnętrzna strona uchwytów do papierów toaletowego, pudełek na ręczniki higieniczne i wszelkie inne umocowane urządzenie lub wyposażenie musi być po czyszczeniu wolne od wszelkich zacieków, smug i zabrudzeń. Wszystkie lustra muszą zostać wyczyszczone do usunięcia wszelkich zacieków, smug, zabrudzeń i odcisków. Wszystkie wykończenia chromowe, mosiężna oraz z innych metali muszą być chronione od powstawania zaczernień, rdzy, patyny i tym podobnych
Oprócz codziennych czynności wyliczonych powyżej, każda toaleta będzie serwisowana przynajmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego i raz w soboty. Serwisowanie będzie polegało na wytarciu powierzchni, zlewów i desek sedesowych oraz umyciu podłogi i usunięciu wszelkich odpadów, bądź rozlanych płynów. Oprócz tego poziom mydła, ręczników, papieru toaletowego i innych środków nietrwałych zostanie sprawdzony, a w razie potrzeby uzupełniony. Przynajmniej raz dzienni wszystkie kratki odpływowe będą zalewana w celu eliminacji ewentualnego nieprzyjemnego zapachu.

 

1.2 Twarde podłogi
W kontekście niniejszego punktu do podłóg twardych zalicza się terakotę, gres, linoleum, PCW i tworzywa termoplastyczne, marmur, granit, płytki, parkiet, podesty pod samochody, itd. Wszystkie podłogi twarde będą utrzymane zgodnie z instrukcjami producenta. Podłogi zamiecione lub umyte będą wolne od wszelkiego kurzu i śmieci. Zleceniobiorca nie dopuści do odkładania się kurzu ani zabrudzeń przy krawędziach ścian, pod meblami i w rogach pomieszczeń. Podłogi umyte na wilgotno lub mokro będą wolne od wszelkich śladów stóp lub zabrudzeń przywartych do podłogi. Podłogi froterowane lub pastowane muszą mieć równy połysk, mają być wolne od śladów stóp i muszą posiadać ogólnie dobry wygląd. Lakier zużyty do stopnia, w którym nie da się już utrzymać zadowalającego standardu wyglądu musi zostać zdjęty lub zeskrobany, w zależności od potrzeb, oraz zastąpiony jedną lub dwoma warstwami nowego lakieru, w zależności o potrzeby. Lakier będzie usuwany za pomocą aprobowanego środka zdejmującego. Należy zachować szczególną ostrożność przy myciu podłóg w okolicach florboksów. Miejsca te muszą być natychmiast przecierane na sucho, żeby woda nie dostawała się do instalacji technicznych.

 

1.3 Wykładziny i dywany.
Odkurzone dywany muszą być wolne od śmieci leżących na powierzchni. Pod meblami i w rogach pomieszczeń Zleceniobiorca nie dopuści do odkładania się pyłu, kłębów kurzu i tym podobnych zabrudzeń. Wszystkie plamy będą usuwane zaraz po ich powstaniu. Zleceniobiorca nie dopuści do powstawania na dywanach i wykładzinach ładunków elektrostatycznych.

 

1.4 Ściany, drzwi, listwy przypodłogowe, ścianki działowe, itp.
Po odkurzaniu wszystkie powierzchnie muszą być wolne od kurzu i smug. Wszystkie ślady palców, smugi, plamy i ogólne zabrudzenia powinny być usuwane w trakcie czyszczenia za pomocą wywabiania, wycierania na wilgotno lub mycie, w zależności od potrzeby, tak aby pozostawić czystą, suchą, wolną od smug powierzchnię. Zleceniobiorca nie dopuści do powstawania i nawarstwiania się smug, zacieków lub zabrudzeń, szczególnie na listwach przypodłogowych i drzwiowych. Po odkurzeniu ścian mają być wolne od kurzu i smug. Elementy błyszczące i meble posiadające drzwi lub drzwiczki muszą być chronione przed powstawaniem zaczernień. Przed suszeniem i polerowaniem środek do polerowania metalu musi zostać wytarty z elementów błyszczących.

 

1.5 Chodniki do wycierania obuwia
Częstotliwość: w zależności od potrzeb, minimum raz dziennie Dla zapewnienia skutecznej bariery przed wnoszeniem błota i wody w miarę możliwości przy czyszczeniu chodników do wycierania obuwia usuwane będą odłożone w nich zabrudzenia. Tam, gdzie występują komory pod kratkami do wycierania obuwia, usuwane będą wszelkie zgromadzone śmieci i zabrudzenia. Powierzchnie kryte płytkami będą wycierane na mokro.

 

1.6 Schody
Schody i kondygnacje między piętrami będą utrzymywane w czystości od kurzu, śmieci, zacieków, kłębków kurzu i podobnych zabrudzeń. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na krawędzie, rogi, elementy poziome stopni i spoczniki schodowe w celu uniknięcia odkładania się i zbierania zabrudzeń. Po odkurzaniu balustrady poręczy, łącznie z bocznymi panelami, mają być wolne od kurzu. Wszelkie plamy, smugi, zacieki, ślady palców i inne zabrudzenia będą wywabiane i wycierane na mokro.


1.7 Windy
Prowadnice będą chronione przed zbieraniem się żwiru, śmieci i innych materiałów, które mogłyby przeszkadzać w działaniu drzwi i windy. Panele kontrolne i powierzchnie będą czyszczone i polerowane do usunięcia śladów palców, smug, zacieków, i innych zabrudzeń.


1.8 Meble
Za meble uznaje się: stoły, biurka, fotele, krzesła, szafki katalogowe, szafki zamykane, regały, szafki kuchenne i wszelkie inne pokrewne, bądź podobne sprzęty, szczególnie w rejonie recepcji i stanowisk obsługi klientów. Po odkurzeniu wszystkie powierzchnie mają być wolne od kurzu i smug. Wszystkie ślady palców, plamy, smugi i ogólne zabrudzenia powinny być usuwane w trakcie czyszczenia za pomocą wywabiania, wycierania na wilgotno lub mycia, w zależności od potrzeby, tak aby pozostawić czysta, suchą, wolną od smug powierzchnię. Zleceniobiorca nie dopuści do odkładania się lub zbierania zabrudzeń na żadnej powierzchni. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na krawędzi, brzegi i rogi. PCW i inne powierzchnie plastikowe będą wycierane na wilgotno lub lekko szorowane roztworem detergentu o odczynie obojętnym przy użyciu niezbędnej minimalnej ilości roztworu. Po czyszczeniu na mokro materiały muszą zostać dokładnie wysuszone i wyfroterowane. Wyściełane pokrycia z materiału będą dokładnie odkurzane, z uwzględnieniem wszelkich szpar i zakamarków. Zleceniobiorca nie dopuści do odkładania się kurzu lub zabrudzeń.


1.9 Popielniczki i kosze na śmieci.
Zawartość popielniczek będzie wsypywana do metalowego pojemnika przeznaczonego do tego celu, który po opróżnieniu będzie dokładnie wytarty. Kosze na śmieci z workami plastikowymi będą opróżniane, a w razie potrzeby worki zostaną wymienione na nowe. Zabrudzenia odkładające się na krawędziach i na wszystkich stronach będą usunięte kompletnie. W razie potrzeby wszystkie kosze będą dokładnie wytarte.


1.10 Telefony
Po wyczyszczeniu telefony będą wolne od kurzu. Telefony będą wycierane na wilgotno i dezynfekowane tak, aby wszystkie powierzchnie pozostały wolne od śladów, smug i zabrudzeń zbierających się w mniej dostępnych miejscach i załamaniach.

 

1.11 Urządzenia przeciwpożarowe, księgi, wierzchy szafek, tabliczki z nazwami i nazwiskami, oznaczeniami, dzieła sztuki itp.
Po wyczyszczeniu wszystkie obiekty będą wolne od kurzu, śladów, smug, zacieków i plam. Spomiędzy okien a przeszklenia wewnętrznego odsysany będzie kurz.


1.12 Okna zewnętrzne i poszycie
Po czyszczeniu zarówno strona zewnętrzna jak i wewnętrzna okien zewnętrznych będzie wolna od wszelkich śladów, smug i zacieków. Wszystkie zacieki i smugi musza być usunięte z otoczenia zaraz po wystąpieniu. Poszycie musi być wolne od brudu.


1.13 Przeszklenie wewnętrzne
Po czyszczeniu obie strony szyb przeszklenia wewnętrznego będą wolne od wszelkich śladów, smug i zacieków. Wszystkie zacieki i smugi musza być usunięte z otoczenia zaraz po wystąpieniu.


1.14 Szklane drzwi wejściowe
Po czyszczeniu obie strony drzwi wejściowych i powierzchnie szklane w obrębie recepcji będą wolne od wszelkich śladów, smug i zacieków. Wszystkie zacieki i smugi musza być usunięte z otoczenia zaraz po wystąpieniu.


1.15 Wejścia główne i boczne
Obszary przed wszystkimi wejściami i w ich obrębie będą utrzymane w czystości od wszelkich śmieci, rozlanych płynów, itp.


1.16 Obszary zewnętrzne i parkingi
Wszystkie obszary będą utrzymywane w czystości od wszelkiego rodzaju śmieci.. Dozwolone jest jedynie używanie soli jako środka odladzającego. Parking będzie odśnieżony a śnieg spryzmowany w wyznaczonych miejscach.


1.17 Utrzymanie zieleni
Roślinność będzie regularnie podlewana. Roślinność będzie odkurzana i nabłyszczana w razie konieczności. Drzewa i krzewy będą przycinane i prześwietlane w razie konieczności, ścięte gałęzie będą usuwane. Trawniki będą koszone raz w tygodniu. Trawniki będą utrzymane w należytym stanie (usuwanie chwastów, nawożenie, rekultywacja w razie potrzeby).Kanały ściekowe będą sprawdzane i opróżniane, szczególnie w okresie opadania liści.